'Cause if I could find a real good book, I'd never have to come out and look

Well. Det är mycket jag skulle vilja/behöva göra. Men jag tänker istället bara sitta.
Tiden kommer.

image69

Amanda